Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler

Borçlar hukuku, hukuki ilişkilerin en temel unsurlarından biridir. İş hayatında, ticari faaliyetlerde veya kişisel ilişkilerde borçlar oluşabilir. Borçlar hukuku, borçların doğumu, ifası, sona ermesi ve hukuki sonuçları gibi konuları ele almaktadır. Borçların doğumunda ise sözleşmeler önemli bir yere sahiptir. Sözleşmeler, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan anlaşmalardır ve genellikle bir borç ilişkisi oluştururlar. Sözleşmelerde […]

Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Read More »